Category: lilli ann

Lilli Ann for Einiger Mills 1963

Lilli Ann for Einiger Mills 1963

Adolph Schuman for Lilli Ann

Adolph Schuman for Lilli Ann

Vogue US, November 1980

Lilli Ann 1969

Lilli Ann 1969

Lilli Ann 1969

Lilli Ann 1969

Dorian Leigh for Lilli Ann 1956

Dorian Leigh for Lilli Ann 1956

Lilli Ann 1963Isabella Albonico

Lilli Ann 1963

Isabella Albonico

Lilli Ann 1956Dorian Leigh

Lilli Ann 1956

Dorian Leigh

Dorian Leigh wearing Lilli Ann 1953 Photo by R…

Dorian Leigh wearing Lilli Ann 1953

Photo by Richard Avedon